کارشناسی ارشد پیام نور بابل

کارشناسی ارشد پیام نور بابل

تذکرات مهم در خصوص  نمره:

1. کسب نمره حداقل 12 برای دروس مربوط به مقطع کارشناسی ارشد الزامی و مورد پذیرش می باشد .

2.کسب نمره حداقل 10 برای دروس جبرانی مربوط به دانشجویان دارای رشته غیرمرتبط الزامی و در معدل کل تاثیر ندارد.

3.نمره رد شده در دروس دانشپذیری زیر 12 در میانگین معدل کل محاسبه نمی گردد( نمره  قبولی حداقل 12 در معدل ترم و کل تاثیر گذار می باشد)

4. از ورودی سال 87 به بعد اولین نمره ردی و اخرین نمره قبولی در معدل ترم و کل تاثیر گذار می باشد بنابراین  در اخذ واحد و کسب نمره قبولی دقت نمایید.(ضمنا کسب نمره ردی در دروس دانشپذیری  در معدل کل تاثیر ندارد ).

5. کسب حداقل معدل 14 برای اخذ مدرک فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد الزامی می باشد .

6.چنانچه دانشجویی پس از اتمام کلیه دروس مصوب موفق به اخذ حداقل معدل 14 نشود حداکثر تا 14 واحد مجددا باید دروسی که نمرات 12 تا 14 کسب نمودند را جهت جبران کسری معدل انتخاب واحد نماید.عدم اخذ معدل 14 اخراج خواهد شد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:27  توسط کارشناسی ارشد بابل